Ring og hør nærmere: +45 23 23 78 81

Tinnitus care

Alternativt behandlingscenter for tinnitus-patienter åbner i Odense d. 20. April.

”Tinnitus kan lindres betydeligt ved den helt rigtige behandling”

Anders Møller, Audio Solutions

Audio solutions

Giver nu tinnitus-patienter mulighed for at få skræddersyet deres egen tinnitus-maskeringslyd og derved lindre og give ro for den evindelige plage det er at lide af tinnitus.

Maskeringslyd

Er den lyd, som camouflerer eller helt skjuler selve lyden af tinnitus i den periode man lytter til den. Maskeringslydene kan i visse tilfælde dæmpe og camouflere så meget, at tinnitus-lyden forsvinder i en periode.

Det etablerede system spiller fallit overfor patienter med tinnitus.

Det etablerede system serverer som oftest ”white noise” og anden computergenereret lyd for patienterne via høreapparater, som skulle maskere tinnitus. Lyden fra høreapparater er ringe og det lyder ikke behageligt, som det burde.

Audio Solutions Tinnitus Care

arbejder med organiske lydflader, kombineret med forskellige typer free-flow musik – blandt andet piano-anekdoter, indspillet af musikeren og indehaveren Anders Møller selv. Lydkilden kan eksempelvis være en smartphone eller en iPod shuffle*. Skulle man ikke være i besiddelse af en sådan, vil dette kunne tilkøbes i forbindelse med konsultationen. *se afsnit om booking og priser

Lad pårørende prøve at høre din tinnitus

Derudover får man ”sin egen” tinnituslyd med hjem, så man kan afspille den for familie, venner, arbejdsgiver eller kollegaer, som i sagens natur ikke forstår, hvordan den evindelige lyd kan påvirke et menneske i en sådan grad.

Plug and Play.

Når du forlader Tinnitus Care, har du således dine helt egne maskeringslyde med dig hjem.

Patienten som aktiv medspiller i egen behandling

Den psykologiske faktor, at patienten selv er medvirkende til at vurdere og bestemme sin egen ”behandling”, vægter Anders Møller højt i sit arbejde. ”Det er udslagsgivende at man selv har en fornemmelse af at have magten over sin sygdom. Det er afgørende at man som patient selv kan får magten en periode over sin sygdom. Det får man med maskeringslyde fra Audio Solutions.

Anders Møller hjalp sig selv, fordi systemet ikke kunne

Anders Møller sagde, efter at have fået konstateret høreskaden tinnitus, sin stilling op efter 15 år som lærer på Giersings Realskole i Odense, for at udforske og afhjælpe støj på arbejdspladser.

Som led i sin egen tinnitusbehandling producerede han blandt andet lydcollager, bestående af organisk lyd (hav, vind, skov) samt korte klaverkompositioner. Disse lydkollager viste sig at have en meget gavnlig effekt på hans tinnitus.

“Der er dage, hvor min tinnitus er helt væk”

Anders Møller er idag igen aktiv musiker og har meget få gener af sin tinnitus i sit daglige arbejde. Det er med dette udgangspunkt og gennem arbejde og samtaler med andre tinnituspatienter at Anders Møller åbner op for, at andre tinnituspatienter kan få hjælp og lindring for deres lidelse.

Booking og priser